Trwa ładowanie...
d2pdsip

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA

...

Share
d2pdsip

04.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA

Uchwała Nr 139/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki IPO DORADZTWO STRATEGICZNE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2pdsip

Podziel się opinią

Share
d2pdsip
d2pdsip