Trwa ładowanie...
dv08t9o

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki LEŚNE RUNO

...

Share
dv08t9o

18.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki LEŚNE RUNO

Uchwała Nr 69/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E, praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki LEŚNE RUNO S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki LEŚNE RUNO S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda; 2) do 720.000 (siedmiuset dwudziestu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki LEŚNE RUNO S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału; 3) do 720.000 (siedmiuset dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki
LEŚNE RUNO S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki LEŚNE RUNO S.A. w wyniku emisji tych akcji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

dv08t9o

Podziel się opinią

Share
dv08t9o
dv08t9o