Trwa ładowanie...
d41tmao

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki MODECOM

...

Share
d41tmao

27.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki MODECOM

Uchwała Nr 90/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MODECOM S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 132.850 (sto trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MODECOM S.A. o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d41tmao

Podziel się opinią

Share
d41tmao
d41tmao