Trwa ładowanie...
dxbu475

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki PZU SA

...

dxbu475
dxbu475

07.05. Warszawa (PAP) - GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki PZU SA

Uchwała Nr 425/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A i B spółki POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 12 maja 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje serii A i B spółki POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: a) 7.058.491 (siedem milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPZU0000029", pod warunkiem dokonania najpóźniej w dniu 12 maja asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPZU0000011", b) 18.760.846 ( osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela, w tym 16.602.039 (szesnaście milionów sześćset dwa tysiące trzydzieści dziewięć) akcji serii A oraz 2.158.807 (dwa miliony sto pięćdziesiąt
osiem tysięcy osiemset siedem) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPZU0000011", c) 60.504.980 (sześćdziesiąt milionów pięćset cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji, w tym 36.757.807 (trzydzieści sześć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedem) akcji serii A oraz 23.747.173 (dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt trzy) akcje serii B, pod warunkiem dokonania najpóźniej w dniu 12 maja 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLPZU0000011"; 2) notować akcje spółki POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PZU" i oznaczeniem "PZU". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dxbu475
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dxbu475