Trwa ładowanie...
d3l5kyt

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki SOPHARMA AD

...

Share
d3l5kyt

25.11. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki SOPHARMA AD

Uchwała Nr 1432/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki SOPHARMA AD z siedzibą w Sofii

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 28 listopada 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 132.000.000 (sto trzydzieści dwa miliony) akcji spółki SOPHARMA AD o wartości nominalnej 1 BGN (jeden lew bułgarski) każda, rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "BG11SOSOBT18"; 2) notować akcje spółki SOPHARMA AD, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SOPHARMA" i oznaczeniem "SPH". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3l5kyt

Podziel się opinią

Share
d3l5kyt
d3l5kyt