Trwa ładowanie...
d424ilu

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji Z.A. TARNÓW-MOŚCICE SA

Uchwała Nr 46/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku...
Share
d424ilu

Uchwała Nr 46/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE - MOŚCICACH S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 970 (dziewięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii AA spółki ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE - MOŚCICACH S.A., o wartości nominalnej 5 zł (pięć złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLZATRM00038". § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 6 lutego 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE - MOŚCICACH S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 lutego 2009 r. asymilacji tych akcji z akcjami tej spółki będącymi w obrocie giełdowym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d424ilu

Podziel się opinią

Share
d424ilu
d424ilu