Trwa ładowanie...
d3yvay5
d3yvay5

GPW: Wprowadzenie do obrotu certyfikatów

...
Share
d3yvay5

29.10. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu certyfikatów

Uchwała Nr 1270/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii D wyemitowanych przez LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY § 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 31 października 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 29.279 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) certyfikatów inwestycyjnych serii D, wyemitowanych przez LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLLEGMS00365", 2) notować certyfikaty inwestycyjne, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "LMDSFIZ". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3yvay5

Podziel się opinią

Share
d3yvay5
d3yvay5