Trwa ładowanie...
d3mcm9p
d3mcm9p

GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów LMASFIZ

Uchwała Nr 385/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW...
Share
d3mcm9p

Uchwała Nr 385/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii A wyemitowanych przez LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu Giełdy i § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 25 sierpnia 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 36.102 (trzydzieści sześć tysięcy sto dwa) certyfikaty inwestycyjne serii A, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, wyemitowane przez LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLLEGMS00019", 2) notować certyfikaty inwestycyjne, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "LMASFIZ". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3mcm9p

Podziel się opinią

Share
d3mcm9p
d3mcm9p