Trwa ładowanie...
dabytg3

GPW: wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji spółki ROCCA SA

Uchwała Nr 736/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku...
Share
dabytg3

Uchwała Nr 736/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki ROCCA S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 zdanie 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ROCCA S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda: 1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A, 2) 345.000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii B. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dabytg3

Podziel się opinią

Share
dabytg3
dabytg3