Trwa ładowanie...
d121ma4

GPW: Wprowadzenie do obrotu obligacji skarbowych

...
Share
d121ma4

20.06. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu obligacji skarbowych

Uchwała Nr 687/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst zerokuponowych obligacji skarbowych § 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 24 czerwca 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym zerokuponowe obligacje skarbowe o terminie wykupu w dniu 25 stycznia 2016 r. i wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, wyemitowane na podstawie Listu Emisyjnego Nr 22/2013 Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji zerokuponowych o terminie wykupu w dniu 25 stycznia 2016 r., oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PL0000107587"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "OK0116". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d121ma4

Podziel się opinią

Share
d121ma4
d121ma4