Trwa ładowanie...
dv9g2ff

GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji spółki KRUK SA

...

Share
dv9g2ff

01.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu obligacji spółki KRUK SA

Uchwała Nr 135/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P1 spółki KRUK S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii P1 spółki KRUK S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dv9g2ff

Podziel się opinią

Share
dv9g2ff
dv9g2ff