Trwa ładowanie...
d2x187x

GPW: wprowadzenie do obrotu pda ED IINVEST SA

...

Share
d2x187x

26.10. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu pda ED IINVEST SA

Uchwała Nr 1099/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ED INVEST S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 27 października 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 2.548.201 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście jeden) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ED INVEST S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLEDINV00022", 2) notować prawa do akcji spółki ED INVEST S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EDINVEST-PDA" i oznaczeniem "EDIA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2x187x

Podziel się opinią

Share
d2x187x
d2x187x