Trwa ładowanie...
d161jcp

GPW: Wprowadzenie do obrotu PDA spółki FEERUM

...

Share
d161jcp

09.05. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu PDA spółki FEERUM

Uchwała Nr 481/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki FEERUM S.A. § 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 10 maja 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki FEERUM S.A., o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLFEERM00026"; 2) notować prawa do akcji spółki FEERUM S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "FEERUM-PDA" i oznaczeniem "FEEA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d161jcp

Podziel się opinią

Share
d161jcp
d161jcp