Trwa ładowanie...
d339xj0

GPW: wprowadzenie do obrotu praw poboru i pda CERABUD

...
Share
d339xj0

22.06. Warszawa (PAP) - GPW: wprowadzenie do obrotu praw poboru i pda CERABUD

Uchwała Nr 578/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D, praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CERABUD S.A.

d339xj0

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) 91.750.000 (dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CERABUD S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 2) do 45.875.000 (czterdziestu pięciu milionów ośmiuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CERABUD S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału; 3) do 45.875.000 (czterdziestu pięciu milionów ośmiuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki CERABUD S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki CERABUD S.A. w wyniku emisji tych akcji.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

d339xj0

Podziel się opinią

Share
d339xj0
d339xj0