Trwa ładowanie...
d3eg1my

GPW: wprowadzenie na NewConnect akcji oraz pda spółki KORBANK SA

...

Share
d3eg1my

09.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie na NewConnect akcji oraz pda spółki KORBANK SA

Uchwała Nr 180/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki KORBANK S.A.

§ 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki KORBANK S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii B, b) 236.620 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji serii C, c) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii D; 2) 500.000 (pięćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki KORBANK S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki KORBANK S.A. w wyniku emisji akcji serii C i D. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3eg1my

Podziel się opinią

Share
d3eg1my
d3eg1my