Trwa ładowanie...
d3uprcx

GPW wyemitowała obligacje serii C o wartości 125 mln zł

Warszawa, 07.10.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyemitowała 1 250 000 sztuk obligacji na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 125 mln zł, podała GPW.

Share
d3uprcx

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł, a cena emisyjna jednej obligacji wynosi 100 zł. Obligacje serii C są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 3,19% w skali roku.

"Odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych, w następujących dniach: 6 kwietnia 2016 r., 6 października 2016 r., 6 kwietnia 2017 r., 6 października 2017 r., 6 kwietnia 2018 r., 6 października 2018 r., 6 kwietnia 2019 r., 6 października 2019 r., 6 kwietnia 2020 r., 6 października 2020 r., 6 kwietnia 2021 r., 6 października 2021 r., 6 kwietnia 2022 r., 6 października 2022 r. Wykup obligacji nastąpi w dniu 6 października 2022 r. poprzez płatność na rzecz obligatariuszy ich wartości nominalnej" - czytamy w komunikacie.

Zamiarem GPW jest wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

d3uprcx

Skonsolidowana wartość zobowiązań zaciągniętych na 30 czerwca 2015 r. wynosiła 427 962 tys. zł, z czego 244 309 tys. zł stanowiły zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji obligacji serii A i B. Kwota ta uwzględnia dywidendę wypłaconą 4 sierpnia 2015 r. w wysokości 100 733 tys. zł, podano także w komunikacie.

GPW poinformowała jednocześnie, że 6 października br. wykupiła 624 817 wyemitowanych serii A i B, po cenie nabycia wynoszącej 101,20 zł za jedną obligację w celu umorzenia. Łączna wartość wykupu obligacji wyniosła 63,23 mln zł i była zrealizowana ze środków pozyskanych przez wyniku emisji obligacji serii C.

Giełda będzie realizować kolejne transakcje wykupu obligacji serii A i B do 14 października br.

Obligacje serii A i B, które nie są objęte wykupem, pozostają w posiadaniu obligatariuszy i w obrocie na rynku Catalyst. Ich termin zapadalności przypada na 2 stycznia 2017 r., podano także.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)

d3uprcx

Podziel się opinią

Share
d3uprcx
d3uprcx