Trwa ładowanie...
d41bfdf

GPW: wykluczenie instrumentów finansowych spółki BUDOSTAL - 5 SA

...

Share
d41bfdf

02.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wykluczenie instrumentów finansowych spółki BUDOSTAL - 5 SA

Uchwała Nr 5/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu instrumentów finansowych spółki BUDOSTAL - 5 S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

§ 1 W związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki BUDOSTAL - 5 S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego, Zarząd Giełdy na podstawie § 12 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia wykluczyć z dniem 7 stycznia 2013 r. z obrotu w alternatywnym systemie następujące instrumenty finansowe tej spółki: 1) akcje zwykłe na okaziciela serii C i D oznaczone kodem "PLBDSTL00017", 2) obligacje serii B oznaczone kodem "PLBDSTL00041", 3) obligacje serii C oznaczone kodem "PLBDSTL00058", 4) obligacje serii D oznaczone kodem "PLBDSTL00074". § 2 Na podstawie przepisu NR 0104 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że zlecenia maklerskie na instrumenty finansowe, o których mowa w § 1, przekazane do alternatywnego systemu obrotu, które nie zostaną zrealizowane do dnia 4 stycznia
2013 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d41bfdf

Podziel się opinią

Share
d41bfdf
d41bfdf