Trwa ładowanie...
d4byqnn

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji APOLONIA MEDICAL SA

...

Share
d4byqnn

19.11. Warszawa (PAP) - Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji APOLONIA MEDICAL SA

Uchwała Nr 1196/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki APOLONIA MEDICAL S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 25 listopada 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki APOLONIA MEDICAL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 800.000 (ośmiuset tysięcy) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLAPLMD00010", b) 4.200.000 (czterech milionów dwustu tysięcy) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLAPLMD00010", c) 250.000 (dwustu pięćdziesięciu
tysięcy) akcji serii C, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLAPLMD00010", d) 2.000.000 (dwóch milionów) akcji serii D, pod warunkiem dokonania w dniu 25 listopada 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLAPLMD00010"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "APOLONIA" i oznaczeniem "APO"; 3) określić dzień 24 listopada 2010 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 2.000.000 (dwóch milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki APOLONIA MEDICAL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLAPLMD00028". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4byqnn

Podziel się opinią

Share
d4byqnn
d4byqnn