Trwa ładowanie...
d2vsyfn

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki SOBET SA

...

Share
d2vsyfn

11.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki SOBET SA

Uchwała Nr 1056/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SOBET S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 17 sierpnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 3.500.000 (trzech milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SOBET S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 17 sierpnia 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLSOBET00019"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "SOBET" i oznaczeniem "SOB". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2vsyfn

Podziel się opinią

Share
d2vsyfn
d2vsyfn