Trwa ładowanie...
d3w28fb

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji spółki TELESTRADA SA

...
Share
d3w28fb

24.05. Warszawa (PAP) - GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji spółki TELESTRADA SA

Uchwała Nr 475/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki TELESTRADA S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 28 maja 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki TELESTRADA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda: a) 371.895 (trzystu siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu) akcji serii D, b) 100.000 (stu tysięcy) akcji serii E - pod warunkiem dokonania w dniu 28 maja 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLTLSTD00019"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "TELESTR" i oznaczeniem "TLS". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3w28fb

Podziel się opinią

Share
d3w28fb
d3w28fb