Trwa ładowanie...
d2ao86y

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki GLOBE TRADE CENTRE SA

07.04. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 415/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w...

Share
d2ao86y

07.04. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 415/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii GTCSA032019 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 9 kwietnia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 20.000 (dwudziestu tysięcy) obligacji na okaziciela serii GTCSA032019 spółki GLOBE TRADE CENTRE S.A., o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGTC0000177"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GTC0319". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d2ao86y

Podziel się opinią

Share
d2ao86y
d2ao86y