Trwa ładowanie...
d1wj0pi

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SA

13.09. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1094/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w...
Share
d1wj0pi

13.09. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1094/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B spółki POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 17 września 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 4.000 (czterech tysięcy) obligacji na okaziciela serii B spółki POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPTIW000030"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PTI0615". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d1wj0pi

Podziel się opinią

Share
d1wj0pi
d1wj0pi