Trwa ładowanie...
d4ddyjv

GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki POZNAŃSKA 37

...
Share
d4ddyjv

27.03. Warszawa (PAP/GPW) - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki POZNAŃSKA 37

Uchwała Nr 319/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki POZNAŃSKA 37 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 28 marca 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 14.000 (czternastu tysięcy) obligacji na okaziciela serii A spółki POZNAŃSKA 37 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPZNSK00015"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "PZN1213". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d4ddyjv

Podziel się opinią

Share
d4ddyjv
d4ddyjv