Trwa ładowanie...
d3m4sxp
d3m4sxp

GPW z WARSZAWIE SA korekta treści raportu rocznego i skonsolidowanego za rok 2010

...
Share
d3m4sxp

04.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 11/2011

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") informuje o dokonaniu korekty treści Raportu Rocznego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok 2010 opublikowanych w dniu 21 marca 2011 r. Korekta dotyczy następujących informacji: W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok 2010: Rozdział 5.2. Aktualna sytuacja finansowa Spółki i omówienie podstawowych wielkości finansowych, drugi akapit, strona 53 Jest: "Stosunkowo niższy wzrost przychodów z obsługi obrotu akcjami w odniesieniu do wzrostu wartości obrotów akcjami wynikał głównie ze wzrostu przeciętnej wartości transakcji (13,6 tys. zł w 2009 r. i 33,8 tys. zł w 2010 r.)". Powinno być: "Stosunkowo niższy wzrost przychodów z obsługi obrotu akcjami w odniesieniu do wzrostu wartości obrotów akcjami wynikał głównie ze wzrostu przeciętnej wartości transakcji (13,6 tys. zł w 2009 r. i 19,1 tys. zł w 2010 r.)". W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. za rok 2010: Rozdział 5.2. Aktualna sytuacja finansowa Grupy i omówienie podstawowych wielkości finansowych, ostatni akapit, strona 55 Jest: "Stosunkowo niższy wzrost przychodów z obsługi obrotu akcjami w odniesieniu do wzrostu wartości obrotów akcjami wynikał głównie ze wzrostu przeciętnej wartości transakcji (13,6 tys. zł w 2009 r. i 33,8 tys. zł w 2010 r.)". Powinno być: "Stosunkowo niższy wzrost przychodów z obsługi obrotu akcjami w odniesieniu do wzrostu wartości obrotów akcjami wynikał głównie ze wzrostu przeciętnej wartości transakcji (13,6 tys. zł w 2009 r. i 19,1 tys. zł w 2010 r.)". Nota objaśniająca: Informacja o średniej wartości transakcji, obliczana w ramach obrotu realizowanego na rynku regulowanym, jest informacją, która sama w sobie nie daje podstaw do wnioskowania w zakresie istotnym dla działalności GPW. Jednakże w połączeniu z wiedzą o zmieniających się technikach zawierania transakcji, w szczególności polegających na zautomatyzowaniu czynności transakcyjnych, a także wiedzą o
udziale inwestorów indywidualnych w obrotach giełdowych, może być podstawą do oceny dotyczącej struktury zleceń składanych do wykonania na rynku giełdowym, a także struktury bazy inwestorskiej i tendencji w tej dziedzinie. W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok 2010: Rozdział 5.2. Aktualna sytuacja finansowa Spółki i omówienie podstawowych wielkości finansowych, ostatni akapit, strona 53 Jest: "Opłaty za dopuszczenie, wprowadzenie i notowanie wyniosły w 2010 r. 5,5 mln zł i były ponad dwukrotnie wyższe w stosunku do 2,5 mln zł w analogicznym okresie 2009 r.". Powinno być: "Opłaty za dopuszczenie i wprowadzenie wyniosły w 2010 r. 5,5 mln zł i były ponad dwukrotnie wyższe w stosunku do 2,5 mln zł w analogicznym okresie 2009 r.". W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok 2010: Rozdział 5.2. Aktualna sytuacja finansowa Grupy i omówienie podstawowych wielkości finansowych, trzeci akapit od
dołu, strona 56 Jest: "Opłaty za dopuszczenie, wprowadzenie i notowanie wyniosły w 2010 r. 5,6 mln zł i były ponad dwukrotnie wyższe w stosunku do 2,6 mln zł w analogicznym okresie 2009 r.". Powinno być: "Opłaty za dopuszczenie i wprowadzenie wyniosły w 2010 r. 5,6 mln zł i były ponad dwukrotnie wyższe w stosunku do 2,6 mln zł w analogicznym okresie 2009 r.". Nota objaśniająca: Emitenci papierów wartościowych uiszczają opłaty za wykonanie procedury dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu, a ponadto za notowanie instrumentów finansowych. Opłata za dopuszczenie i wprowadzenie ma charakter jednorazowy, podczas gdy opłata za notowanie jest opłatą roczną. Wielkość przychodów z tytułu opłat za dopuszczenie i wprowadzenie informuje o ważnym dla działalności GPW procesie zwiększania liczby i wartości emisji papierów wartościowych notowanych na GPW i wykonania w stosunku do nich specyficznych czynności w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem inwestowania przez inwestorów oraz zgodności czynności emitentów z regulacjami
rynku kapitałowego.

kom espi abs

d3m4sxp

Podziel się opinią

Share
d3m4sxp
d3m4sxp