Trwa ładowanie...
d1uem3r

GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki TILIA

...
Share
d1uem3r

17.05. Warszawa (PAP/GPW) - Zawieszenie obrotu akcjami spółki TILIA

Uchwała Nr 459/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki TILIA S.A. w związku z nieprzekazaniem skonsolidowanego raportu kwartalnego na pierwszy kwartał 2012 r. § 1 1. W związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2012 r., Zarząd Giełdy działając na podstawie § 16 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz w związku z § 6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót akcjami spółki TILIA S.A., oznaczonymi kodem "PLTILIA00019", w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 2. Zawieszenie obrotu, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje w okresie od dnia 18 maja 2012 r. do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym spółka ta w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect przekaże do publicznej wiadomości
skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2012 r. 3. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 2, zlecenia maklerskie na akcje spółki TILIA S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1uem3r

Podziel się opinią

Share
d1uem3r
d1uem3r