Trwa ładowanie...
d4mg85y
d4mg85y

GPW: Zawieszenie obrotu obligacjami NORDIC DEVELOPMENT

...
Share
d4mg85y

29.10. Warszawa (PAP/GPW) - Zawieszenie obrotu obligacjami NORDIC DEVELOPMENT

Uchwała Nr 1271/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zawieszenia w alternatywnym systemie na Catalyst obrotu obligacjami na okaziciela serii D spółki NORDIC DEVELOPMENT S.A. § 1 Po rozpatrzeniu wniosku spółki NORDIC DEVELOPMENT S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii D tej spółki (oznaczonymi kodem "PLNRDCD00017"), w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst począwszy od dnia 4 listopada 2013 r. § 2 Na podstawie § 25 ust. 9, 10 i 11 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 31 października 2013 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;
2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d4mg85y

Podziel się opinią

Share
d4mg85y
d4mg85y