Trwa ładowanie...
d2p6yru

GPW: Zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia PDA spółki IMPEL

...

Share
d2p6yru

27.09. Warszawa (PAP/GPW)
- Zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia PDA spółki IMPEL

Uchwała Nr 963/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 958/2012 Zarządu Giełdy z dnia 26 września 2012 r.

§ 1 Zarząd Giełdy postanawia, że w Uchwale Nr 958/2012 Zarządu Giełdy z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki IMPEL S.A., w § 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: "1) wprowadzić z dniem 28 września 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 713.715 (siedemset trzynaście tysięcy siedemset piętnaście) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki IMPEL S.A., o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda, pod warunkiem dokonania najpóźniej w dniu 28 września 2012 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem "PLIMPEL00078";". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d2p6yru

Podziel się opinią

Share
d2p6yru
d2p6yru