Trwa ładowanie...
d2rrli6

GRAJEWO - Akcjonariusze Spółki (14/2013)

GRAJEWO - Akcjonariusze Spółki (14/2013)

Share
d2rrli6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Akcjonariusze Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy Spółki, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, odbytym w dniu 26.02.2013. 1. Pfleiderer Service GmbH, Ingolstaedter Str. 51, D-92318 Neumarkt, Niemcy: - Ilość głosów ? 32.308.176 - Procentowy udział w liczbie głosów na tym NWZA ? 77,12% - Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 65,11% 2. Aviva OFE Aviva BZ WBK, ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa: - Ilość głosów ? 2.786.868 - Procentowy udział w liczbie głosów na tym NWZA ? 6,56% - Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 5,62% 3. ING Otwarty Fundusz Emerytalny, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa: - Ilość głosów ? 4.600.000 - Procentowy udział w liczbie głosów na tym NWZA ? 10,98% - Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 9,27% 4. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa: - Ilość głosów ? 2.199.000 - Procentowy udział w liczbie głosów na tym NWZA ? 5,25% -
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów ? 4,43% Raport sporządzono na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Company Shareholders Current Report No. 14/2013 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. hereby releases the list of Company shareholders holding 5% or more of the total vote at the Company’s Extraordinary General Shareholders Meeting of February 26th, 2013. 1. Pfleiderer Service GmbH, Ingolstaedter Str. 51, D-92318 Neumarkt, Germany: - Number of votes held – 32,308,176 - Percentage share of the total vote at the Extraordinary General Shareholders Meeting of February 26th, 2013 – 77,12% - Percentage share of the total vote – 65.11% 2. Aviva OFE Aviva BZ WBK, ul. Domaniewska 44, 02-672 Warsaw, Poland: - Number of votes held – 2.786.868 - Percentage share of the total vote at the Extraordinary General Shareholders Meeting of February 26th, 2013 – 6,56% - Percentage share of the total vote – 5,62% 3. ING Otwarty Fundusz Emerytalny, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa: - Number of votes held – 4.600.000 - Percentage share of the total vote at the Extraordinary General Shareholders Meeting of
February 26th, 2013 – 10,98% - Percentage share of the total vote – 9,27% 4. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa: - Number of votes held – 2.199.000 - Percentage share of the total vote at the Extraordinary General Shareholders Meeting of February 26th, 2013 – 5,25% - Percentage share of the total vote – 4,43% Pursuant to the Art. 70 item 3 the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading and on Public Companies, dated 29 July 2005 (Journal of Laws No. 184, item 1539 as amended), February 28th, 2013 | |

d2rrli6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 RAFAŁ KARCZ CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-28 RADOSŁAW WIERZBICKI CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rrli6

Podziel się opinią

Share
d2rrli6
d2rrli6