Trwa ładowanie...
d1blsi4
espi

GRAJEWO - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (3/2012)

GRAJEWO - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (3/2012)

Share
d1blsi4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-31
Skrócona nazwa emitenta
GRAJEWO
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. podaje zestawienie terminów publikacji raportów okresowych w 2012 roku. Raporty kwartalne: - rozszerzony raport skonsolidowany za IV kwartał 2011 ? 29 lutego 2012 - rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2012 ? 14 maja 2012 - rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2012 ? 13 listopada 2012 Raport półroczny: - rozszerzony raport skonsolidowany za I półrocze 2012 ? 29 sierpnia 2012 Raporty roczne: - raport roczny za 2011 ? 26 kwietnia 2012 - skonsolidowany raport roczny za 2011 - 26 kwietnia 2012 Raport sporządzono na podstawie § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Dates of publication of periodical reports in 2012 RB 3/12 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. submits the dates of publication of periodical reports in 2012. Quarterly reports: - extensive consolidated report for 4th quarter 2011 – February 29th 2012 - extensive consolidated report for 1st quarter 2012 – May 14th 2012 - extensive consolidated report for 3rd quarter 2012 – November 13th 2012 Semiannual report: - extensive consolidated report for 1st half of the year 2012 – August 29th 2012 Annual reports: - annual report for 2011 – April 26th 2012 - consolidated annual report for 2012 – April 26th 2012 Pursuant to the Regulation of the Polish Council of Ministers on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. No. 33, item 259). January 31st 2012

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1blsi4

| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Rafał Karcz Członek Zarządu
2012-01-31 Agnieszka Kabus Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1blsi4

Podziel się opinią

Share
d1blsi4
d1blsi4