Trwa ładowanie...
d2sumdt
d2sumdt
espi

GRANIT-COLOR - Kwartalna informacja finansowa (14/2014) - EBI

GRANIT-COLOR - Kwartalna informacja finansowa (14/2014)
Share
d2sumdt
CATALYST
Raport EBI nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Kwartalna informacja finansowa
Podstawa prawna
Treść raportu:
Numer 14/2014 Tytuł: Kwartalna informacja finansowa Treść: Zgodnie z pkt. 33 Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii A, Zarząd GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej: Emitent) przekazuje kwartalną informację finansową Emitenta, prezentującą dane finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014. Podstawa Prawna: § 4 Załącznik nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". § 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych". Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Sławomir Pietrzyk - Członek Zarządu
Załączniki
Plik Opis
20140930granit-colorbilansIIIkwartal-0.pdf
20140930granit-colorrachprzeppienIIIkwartal-2.pdf
20140930granit-colorrzisIIIkwartal-1.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sławomir Pietrzyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2sumdt

Podziel się opinią

Share
d2sumdt
d2sumdt