Trwa ładowanie...
d21pg91
espi

GROCLIN - Podpisanie umowy kooperacyjnej. (1/2013)

GROCLIN - Podpisanie umowy kooperacyjnej. (1/2013)
Share
d21pg91

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GROCLIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy kooperacyjnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Inter Groclin Auto Spółka akcyjna ("Spółka"), informuje, że dnia 25 stycznia 2013 roku podpisano umowę kooperacyjną pomiędzy: a. Kabel-Technik-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czaplinku pod adresem: ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod numerem KRS: 0000192681 zwaną dalej " KTP" a b. Spółką zwanych łącznie" Stronami Umowy" Przedmiotem podpisanej Umowy kooperacyjnej jest świadczenie przez Spółkę usług związanych z przetwarzaniem materiałów powierzonych przez KTP. W szczególności umowa reguluje takie zagadnienia jak: - zasady składania i realizacji zamówień, - wynagrodzenie i terminy płatności, - szkolenie personelu, - gwarancje jakości. Na dzień podpisania umowy kooperacyjnej niemożliwe jest określenie łącznej wartości umowy. Umowa kooperacyjna obowiązuje do 31 grudnia 2013 roku i jest częścią toczących się negocjacji w procesie, o którym Zarząd Spółki informował w
raporcie bieżącym nr 12/2012 z dnia 18 grudnia 2012., a który - zgodnie z obecnymi zamierzeniami Stron - powinien zostać zrealizowany do końca pierwszego półrocza 2013 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTER GROCLIN AUTO SA
(pełna nazwa emitenta)
GROCLIN Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-200 Wolsztyn, Karpicko
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Jeziorna 3
(ulica) (numer)
061 44 36 100 061 44 36 366
(telefon) (fax)
groclin@groclin.com.pl www.groclin.com.pl
(e-mail) (www)
923-002-60-02 970679408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Zbigniew Drzymała Prezes Zarządu Zbigniew Drzymała

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21pg91

Podziel się opinią

Share
d21pg91
d21pg91