Trwa ładowanie...
d2apwu7

GROCLIN - Zawiadomienie o opóźnieniu informacji. (5/2015)

GROCLIN - Zawiadomienie o opóźnieniu informacji. (5/2015)

Share
d2apwu7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GROCLIN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o opóźnieniu informacji. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie - zawiadomienie o opóźnieniu informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ), działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476). Przekazana do KNF w dniu 28 stycznia 2015 r. informacja poufna brzmiała następująco: ?Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim postanowił opóźnić przekazanie informacji o prowadzeniu rozmów w sprawie pozyskania strategicznego inwestora, którego siedziba zlokalizowana jest na terenie jednego z państw Unii Europejskiej. Strony w dalszym
ciągu nie osiągnęły porozumienia we wszystkich istotnych dla transakcji sprawach, a przeprowadzenie samej transakcji wymaga dalszych analiz oraz uzyskania zgód właściwych organów. Przekazanie informacji do publicznej wiadomości mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg i wynik rozmów, a także naruszyć słuszny interes emitenta. Opóźnienie przekazania informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Zarząd emitenta zapewnił zachowanie poufności informacji o prowadzeniu negocjacji i ich przebiegu. Informacja o zawarciu umowy zostanie przekazana podmiotom, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie? do dnia 28.02.2015 r. W celu usunięcia wątpliwości Zarząd Emitenta wyjaśnia, że niniejsza informacja jest informacją nawiązującą do informacji poufnej 08/2014/P z dnia 9 września 2014 r., informacji poufnej 11/2014/P z dnia 31 października 2014, korekty informacji poufnej 11/2014/P z dnia 8 grudnia 2014 r. oraz informacji poufnej 14/2014/P z dnia 23 grudnia 2014 r.? Jednocześnie Zarząd Emitenta
informuje, że wobec zawarcia znaczącej umowy opisanej w raporcie bieżącym nr 5/2015, nie zachodzi konieczność dalszego opóźniania przekazania powyższej informacji do wiadomości publicznej. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2apwu7

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GROCLIN SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GROCLIN | | Motoryzacyjny (mot) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-065 | | Grodzisk Wielkopolski | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Słowiańska | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61 62 87 100 | | 61 62 87 101 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@groclin.com | | www.groclin.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 923-002-60-02 | | 970679408 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-13 André Gerstner Prezes Zarządu André Gerstner

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2apwu7

Podziel się opinią

Share
d2apwu7
d2apwu7