Trwa ładowanie...
d4eg4mw
d4eg4mw

Grupa Agory w III kw.'10 miała 12,0 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu (opis)

15.11. Warszawa (PAP) - Grupa Agory miała w trzecim kwartale 2010 roku 12,0 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 10,1 mln zł zysku netto w...
Share
d4eg4mw

15.11. Warszawa (PAP) - Grupa Agory miała w trzecim kwartale 2010 roku 12,0 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 10,1 mln zł zysku netto w III kw. 2009 r. Średnia prognoz rynkowych mówiła o 8,9 mln zł zysku netto.

Zysk operacyjny grupy Agory w III kw. 2010 roku wyniósł 13,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej firma miała 12,8 mln zł zysku. Wynik jest powyżej oczekiwań analityków, bo konsensus zakładał 10,8 mln zł zysku EBIT.

Skonsolidowane przychody Agory nie zmieniły się w III kw. 2010 roku i wyniosły 246,6 mln zł wobec 246,8 mln zł w III kw. 2009 roku i były niemal zgodne ze średnią prognoz rynkowych, zakładającą 248,6 mln zł.

d4eg4mw

Narastająco po trzech kwartałach 2010 roku zysk netto grupy wyniósł 53,9 mln zł wobec 23,4 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny wyniósł 54,6 mln zł wobec 33,4 mln zł, a przychody spadły o 5,3 proc. do 776,0 mln zł z 819,0 mln zł.

Grupa zwiększyła wynik EBITDA operacyjna po trzech kwartałach 2010 roku o 18,8 proc. do 120,3 mln zł i marżę EBITDA operacyjna o 3,1 pkt proc. do 15,5 proc.

Na koniec trzeciego kwartału zmniejszyła się dynamika spadku wpływów z reklam, które spadły o 4,3 proc. do 512,8 mln zł. Przychody ze sprzedaży wydawnictw sięgnęły 153,5 mln zł (spadek o 17,7 proc.), a pozostała sprzedaż wzrosła o 6,1 proc. do 102,8 mln zł.

Koszty operacyjne netto Grupy wyniosły po trzech kwartałach 2010 roku 721,4 mln zł (spadek o 8,2 proc.), w tym 11,4 mln zł kosztów grupy Helios poniesionych we wrześniu 2010 r.

d4eg4mw

"Do spadku kosztów Grupy Agora przyczyniły się głównie oszczędności w kosztach zużycia materiałów i energii oraz wartości sprzedanych towarów i materiałów (spadek o 17,9 proc.), przede wszystkim w wyniku niższych kosztów zużycia papieru oraz realizacji tańszych seryjnych projektów wydawniczych (działalność Projektów Specjalnych), a także redukcja wydatków na reprezentację i reklamę (spadek o 17 proc.)" - podała Agora.

Na koniec września 2010 roku Grupa posiadała środki pieniężne w wysokości 201,5 mln zł (gotówka i jej ekwiwalenty w wysokości 102,6 mln zł oraz 98,9 mln zł zainwestowane w bezpieczne krótkoterminowe papiery wartościowe).

Zadłużenie kredytowe Grupy wyniosło na koniec III kw. 2010 roku 157,7 mln zł. Agora podała, że od 31 sierpnia 2010 r. wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek obejmuje także zadłużenie kredytowe grupy Helios, które na 30 września 2010 r. wyniosło 95,1 mln zł.

Zatrudnienie etatowe w Grupie Agora na koniec III kw. 2010 r. wyniosło 3.433 etaty, w tym 319 etatów grupy Helios. Gdyby wyeliminować wpływ konsolidacji Heliosa, zatrudnienie etatowe w Grupie Agory wyniosłoby 3.114 etatów i byłoby o 86 etatów niższe niż na koniec II kw. 2009 r.

d4eg4mw

Marża EBITDA operacyjna segmentu prasa codzienna (Gazeta Wyborcza, Metro, Projekty Specjalne, pion Druku Agory i Agora Poligrafia) wzrosła o 4,8 pkt proc. do 28,7 proc. Przychody segmentu prasa codzienna po trzech kwartałach wyniosły 470,7 mln zł, EBIT 112,7 mln zł, a EBITDA operacyjna 135,1 mln zł.

Sprzedaż reklam w "Gazecie Wyborczej" wyniosła 226,6 mln zł (spadek o 10,2 proc.), a sprzedaż egzemplarzy wyniosła 109,5 mln zł (spadek o 3,1 proc.). Gazeta sprzedawała średnio 337 tys. egz., a jej udział w wydatkach na reklamę w dziennikach wyniósł prawie 39 proc. i umocnił się nieznacznie w stosunku do zeszłego roku.

Wpływy Metra z reklam wyniosły po trzech kwartałach 22,7 mln zł i spadły o 3 proc., a wpływy z ogłoszeń wymiarowych obniżyły się o 7,5 proc. przy spadku wydatków na reklamę w dziennikach o 11,5 proc. Udział Metra w wydatkach na reklamę w dziennikach umocnił się nieznacznie w stosunku do zeszłego roku i wyniósł ok. 4 proc.

W samym III kw. Metro osiągnęło pozytywny wynik EBITDA operacyjna 0,4 mln zł, a przychody z reklam spadły o 5,6 proc. do 6,7 mln zł.

d4eg4mw

Segment Internet Agory zanotował pozytywny wynik operacyjny po trzech kwartałach w wysokości 1,9 mln zł i pozytywny wynik EBITDA operacyjna w wysokości 7,3 mln zł dzięki dynamicznemu wzrostowi przychodów z reklam internetowych, które zwiększyły się o 41,7 proc. Przychody tego segmentu wyniosły 70,5 mln zł na koniec września 2010 roku. Zasięg serwisów grupy Gazeta.pl w sierpniu 2010 r. wyniósł 61,3 proc.

W samym III kw. segment internet zanotował 0,5 mln zł EBIT, a marża EBITDA operacyjna wzrosła o 10,5 proc. proc. do 9 proc. Przychody wzrosły o 17,6 proc. do 23,4 mln zł (w tym przychody ze sprzedaży reklam wzrosły o 33,6 proc. do 15,9 mln zł.

Grupa AMS poprawiła w ciągu trzech kwartałów wynik EBITDA operacyjna o 56,3 proc. do 15 mln zł i zwiększyła marżę EBITDA operacyjna o 5,2 pkt proc. do 13 proc., EBIT był ujemny i wyniósł 1,7 mln zł, a przychody grupy AMS spadły o 5,2 proc. do 115,8 mln zł. Udział grupy AMS w wydatkach na reklamę zewnętrzną wyniósł 25,1 proc.

W samym III kw. Grupa AMS poprawiła wynik EBITDA operacyjna do 3,7 mln zł i zwiększyła marżę EBITDA operacyjna o 14,5 pkt proc. Przychody grupy AMS wyniosły 35,8 mln zł, osiągając poziom sprzed roku. Koszty zostały zredukowane o 13,2 proc.

d4eg4mw

Czasopisma poprawiły marżę EBITDA operacyjna do 20,5 proc. (wzrost o 0,8 pkt proc.). Przychody segmentu wyniosły 63 mln zł i obniżyły się o 10 proc., EBIT 12,4 mln zł, a EBITDA operacyjna 12,9 mln zł.

W samym III kw. marża EBITDA operacyjna segmentu czasopisma wzrosła o 0,4 pkt proc. do 22,3 proc., a przychody spadły o 12,1 proc. do 19,7 mln zł, w tym 10,3 mln zł ze sprzedaży reklam oraz 9,2 mln zł ze sprzedaży wydawnictw. Koszty operacyjne segmentu zostały zredukowane do 15,4 mln zł.

Segment Radia osiągnął pozytywny wynik EBIT w wysokości 0,9 mln zł, poprawił wynik EBITDA operacyjna o 43,5 proc. do 3,3 mln zł i zwiększył marżę EBITDA operacyjna o 2,1 pkt proc. do 6,3 proc. Przychody segmentu wyniosły 52,6 mln zł (spadek o 3 proc.)

W samym III kw. segment Radio uzyskał pozytywny wynik EBIT w wysokości 0,3 mln zł (wzrost o 50 proc.), a jego EBITDA operacyjna wzrosła o 11,1 proc. Przychody radiostacji Agory wzrosły o 18,8 proc. do 16,4 mln zł, a koszty wyniosły 16,1 mln zł.

d4eg4mw

Agora 31 sierpnia 2010 r. podpisała ostateczną umowę nabycia większościowego pakietu akcji Centrum Filmowego Helios i skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy za okres 1-3 kw. 2010 r. zawiera wyniki skonsolidowanej grupy kapitałowej Centrum Filmowe Helios (w skład której wchodzą spółki: Centrum Filmowe Helios i Kinoplex) za okres 1-30 września 2010 r.

Przychody grupy Helios we wrześniu 2010 r. wyniosły 9,9 mln zł i (spadek o 20 proc.), głównie w wyniku mniejszej o 28,5 proc. liczby sprzedanych biletów (w tym samym miesiącu liczba biletów sprzedanych we wszystkich kinach w Polsce spadła o prawie 31 proc.). EBIT segmentu kino był we wrześniu ujemny i wyniósł 1,5 mln zł, a EBITDA operacyjna minus 0,1 mln zł.

Liczba sprzedanych biletów do kin grupy Helios w I-III kw. 2010 r. wyniosła 5,7 mln sztuk i była na poziomie zbliżonym do zeszłego roku, a w samym III kw. 2010 r. wyniosła prawie 2 mln i wzrosła o ok. 7 proc. w stosunku do zeszłego roku.

Koszty operacyjne segmentu Kino we wrześniu 2010 r. wyniosły 11,4 mln zł. Grupa Helios prowadzi cyfryzację istniejących kin - do końca 2010 r. planuje instalację 27 projektorów cyfrowych z możliwością wyświetlanie filmów w systemie 3D.

"W sierpniu i październiku 2010 r. grupa Helios poinformowała o możliwych inwestycjach w 17 nowych multipleksów w galeriach handlowych (o ile te inwestycje zostaną zrealizowane przez inwestorów) do końca 2014 r. W takim przypadku sieć grupy Helios wzbogaci się o 96 ekranów i prawie 21 tysięcy foteli. W sumie, po dodaniu obecnych lokalizacji i możliwych inwestycji (o ile wszystkie galerie handlowe zostaną wybudowane zgodnie z zakładanym dzisiaj przez deweloperów harmonogramem) do końca 2014 r. sieć kin Helios i Kinoplex obejmowałaby ok. 40 multipleksów dysponujących ponad 230 ekranami i 50 tys. foteli" - podała Agora.(PAP)

bas/ gor/

d4eg4mw

Podziel się opinią

Share
d4eg4mw
d4eg4mw