Trwa ładowanie...
d3foyzc

GRUPA AZOTY SA - Otwarcie postępowania likwidacyjnego ?Navitrans? Sp. z o.o. ? aktualizacja infor ...

GRUPA AZOTY SA - Otwarcie postępowania likwidacyjnego ?Navitrans? Sp. z o.o. ? aktualizacja informacji (61/2015)

Share
d3foyzc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRUPA AZOTY SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Otwarcie postępowania likwidacyjnego ?Navitrans? Sp. z o.o. ? aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2015 z 18 sierpnia 2015 roku oraz nr 59/2015 z 26 sierpnia 2015 roku, Zarząd Grupy Azoty S.A. informuje, że 4 września 2015 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Navitrans Sp. z o.o. (dalej: ?spółka Navitrans?) z siedzibą w Gdyni podjęło uchwały o rozwiązaniu spółki Navitrans i postawieniu jej w stan likwidacji oraz o dokonaniu wyboru likwidatora spółki Navitrans w osobie pana Włodzimierza Gembusza. Jednocześnie zostały uchylone przedmiotowe uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Navitrans w dniu 18 sierpnia 2015 roku. Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego zostanie skierowany do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, w terminie do 11 września 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 61/2015 of September 4th 2015 Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – Current and periodic information Opening a liquidation of „Navitrans” Sp. z o.o. − update Further to Current Report No. 56/2015 of August 18th 2015 and No 59/2015 of August 26th 2015, The Management Board of Grupa Azoty S.A. announces that on September 4th 2015 the Extraordinary General Meeting of Navitrans Sp. z o.o. (“Navitrans”) of Gdynia passed resolutions to dissolve Navitrans and place the company in liquidation and to appoint Włodzimierz Gembusz as the liquidator. Simultaneously, the Extraordinary General Meeting of Navitrans invalidated the subjective resolutions passed on August 18th 2015. A liquidation petition will be filed with the registry court of Gdańsk-Północ in Gdańsk, 8th Economic Division of the National Court Register, untill September 11th 2015. Legal basis: Par. 5.1.24 of the Minister of Finance’s Regulation on current and periodic information to be published by issuers of
securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz.U. of 2014, item 133). | | |
| | | | |

d3foyzc

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA AZOTY SA | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 33-101 | | Tarnów | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kwiatkowskiego | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 14 633 07 81 | | +48 14 633 07 18 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir.tarnow@grupaazoty.com | | http://tarnow.grupaazoty.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8730006829 | | 850002268 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu
2015-09-04 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3foyzc

Podziel się opinią

Share
d3foyzc
d3foyzc