Trwa ładowanie...
d36d9ov
d36d9ov
espi

GRUPA EMMERSON S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym...

GRUPA EMMERSON S.A. - Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki (9/2013)
Share
d36d9ov
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-13
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA EMMERSON S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Grupa Emmerson S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2013 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
GEM-69-WDM-10.09.13.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA EMMERSON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA EMMERSON S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
22 828 92 96 22 530 12 01
(telefon) (fax)
biuro@grupaemmerson.pl www.grupaemmerson.pl
(e-mail) (www)
527 26 37 300
(NIP) (REGON)
d36d9ov

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Marek Krajewski Prezes Zarządu
2013-09-13 Tadeusz Popławski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36d9ov

Podziel się opinią

Share
d36d9ov
d36d9ov