Trwa ładowanie...
dkf2uoh

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. - Informacja o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dz ...

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. - Informacja o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 r. (1/2015)

Share
dkf2uoh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Exorigo-Upos S.A. (?Spółka?) informuje, że podjął decyzję o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (?ZWZ?) Spółki, zwołanego raportem bieżącym nr 11/2015 z dnia 25 marca 2015 roku na 21 kwietnia 2015 r. na godz. 10.00 w siedzibie Spółki. Przyczyną odwołania ZWZ jest powzięta wątpliwość formalna związana z jego skutecznym zwołaniem. Zgodnie z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych: ?Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.?. Akcje Spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotu (?ASO?) na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (?GPW?). Raportem bieżącym nr 11/2015 z 25 marca 2015 r. Spółka zwołała ZWZ na 21 kwietnia 2015 r. na godz. 10.00, przekazując w tym
raporcie wymagane prawem informacje, ogłoszenia i projekty uchwał. Przekazanie ogłoszenia nastąpiło za pośrednictwem udostępnianego i administrowanego przez GPW systemu - Elektronicznej Bazy Informacji (?EBI?). Jednocześnie, w tym samym dniu ogłoszenie o ZWZ oraz wymagane prawem informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz za pośrednictwem EBI udostępnione do publicznej wiadomości m.in. przez Polską Agencję Prasową S.A. (posiadającej status ?agencji informacyjnej? w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). U podstaw decyzji Zarządu o odwołaniu walnego zgromadzenia leży okoliczność, że zawiadomienie o zwołaniu ZWZ Spółki na 21 kwietnia 2015 r. nie zostało jednocześnie przekazane za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (?ESPI?) ? systemu administrowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (?KNF?). W ocenie Zarządu przekazanie informacji
za pomocą systemu EBI, przy jednoczesnym opublikowaniu ogłoszenia na stronach internetowych spółki oraz jego publikacji przez agencję informacyjną realizuje wymóg określony w art. 4021 § 1 KSH. Tym niemniej - z uwagi na praktykę rynkową, polegającą na przekazywaniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia również z wykorzystaniem systemu ESPI, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości prawnych, Zarząd Spółki podjął decyzję o odwołaniu ZWZ zwołanego na 21 kwietnia 2015 r. Jednocześnie Zarząd informuje, że podjął decyzję o zwołaniu ZWZ z tożsamym porządkiem obrad jak porządek obrad odwołanego ZWZ. Zarówno porządek obrad ZWZ jak i treść proponowanych uchwał nie ulegają zmianie, za wyjątkiem modyfikacji terminów określonych w projekcie uchwały w sprawie podziału zysku. Ogłoszenie o nowym terminie ZWZ i wymagane informacje w tej sprawie zostaną przekazane w kolejnym raporcie bieżącym. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkf2uoh

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA EXORIGO-UPOS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-217 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | KOLEJOWA | | 5/7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 12-20-400 | | +48 22 12-20-499 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5252535950 | | 146251737 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Paweł Dudziuk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkf2uoh

Podziel się opinią

Share
dkf2uoh
dkf2uoh