Trwa ładowanie...
d3pkbaz

GRUPA JAGUAR - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (11/2015) - EBI

GRUPA JAGUAR - Powołanie Członka Rady Nadzorczej (11/2015)

Share
d3pkbaz
NEW CONNECT
Raport EBI nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Jaguar S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w związku z rezygnacją Pani Izabeli Betka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 13/2014 z dnia 23.12.2014 r., Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 8 maja 2015 r. na podstawie uchwały, zgodnie z § 15 ust. 5 Statutu Spółki powołała (dokooptowała) w skład Rady Nadzorczej Pana Dariusza Voelkner. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Betka Prezes Zarządu
Jacek Wieczorkowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3pkbaz

Podziel się opinią

Share
d3pkbaz
d3pkbaz