Trwa ładowanie...
dbxqgld

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawarcie umowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania na rz ...

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawarcie umowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania na rzecz spółki zależnej ? ujawnienie informacji poufnej (23/2015)

Share
dbxqgld

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy przeniesienia prawa wieczystego użytkowania na rzecz spółki zależnej ? ujawnienie informacji poufnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (?Spółka?) w nawiązaniu do raportów Rb nr 128/2014 z dnia 20.10.2014r., Rb nr 10/2015 z dnia 30.01.2015r. oraz Rb 13/2015 z dnia 11.03.2015r. informuje, że jej spółka zależna NOBLES Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ("Kupująca?), w związku z nieskorzystaniem przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy z przysługującego gminie prawa pierwokupu, w dniu dzisiejszym zawarła umowę przeniesienia prawa wieczystego użytkowania ("Umowa") ze spółką Infrastruktura Kapuściska S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bydgoszczy ("Sprzedająca"), zgodnie z którą Sprzedająca przeniosła na rzecz Kupującej prawo użytkowania wieczystego gruntów objętych księgą wieczystą numer BY1B/00063606/4, stanowiących działki: 1) o numerze ewidencyjnym 7/418 o powierzchni 2,3249 ha, 2) o numerze ewidencyjnym 7/414 o powierzchni 0,0436 ha, o łącznej powierzchni 2,3685 ha, za cenę 1.251.000 zł netto, a wraz z podatkiem VAT tj. w łącznej cenie 1.538.730 zł, która uregulowana została
przez Kupującą w całości. Zgodnie z wcześniej przekazanymi informacjami, Kupująca poinformowała, że zamierza przeznaczyć nieruchomość pod zabudowę przemysłową pod potrzeby Zakładu Produkcyjnego Makrum, który ma zostać przeniesiony z nieruchomości przy ul. Leśnej w Bydgoszczy. Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 154 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ze względu na przewidywany wpływ zawarcia powyższej umowy na cenę akcji Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbxqgld

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 85-719 | | Bydgoszcz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Fordońska | | 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 052 561 23 30 | | 052 321 00 78 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@immobile.com.pl | | www.immobile.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5540309005 | | 090549380 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2015-04-13 Piotr Fortuna Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbxqgld

Podziel się opinią

Share
dbxqgld
dbxqgld