Trwa ładowanie...
d3ifyif
espi

GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A. - Realizacja Programu Odkupu - nabycie akcji własn...

GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A. - Realizacja Programu Odkupu - nabycie akcji własnych (29/2012)

Share
d3ifyif

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja Programu Odkupu - nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GKI Kompleks SA z siedzibą w Wałbrzychu informuje, iż w ramach realizacji Programu odkupu Spółka nabyła za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM SA akcje własne. Transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje zostały nabyte w okresie od 10.12.2012 r. do 21.12.2012 r. w związku z realizowanym przez Emitenta na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.11.2011 roku skupem akcji własnych. - Liczba nabytych akcji wynosi 3995 szt., - Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 0,88 zł za akcję, - Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,1 zł, - Nabyte akcje stanowią 0,06 % kapitału zakładowego, - Akcje nabyte dają prawo do wykonania 3995 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Informacje szczegółowe nt. każdej transakcji (data i godzina transakcji, cena, ilość nabytych akcji), zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Na dzień publikacji
raportu Spółka posiada łącznie 124834 akcji własnych, stanowiących 1,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 124834 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 1,1 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik 1.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ifyif

| | | GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 58-306 | | Wałbrzych | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ogrodowa | | 19 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (74) 841 55 19 | | (74) 841 55 61 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | poczta@kompleks.pl | | www.kompleks.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 886-000-33-38 | | 891500422 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-27 Grzegorz Manelski wiceprezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ifyif

Podziel się opinią

Share
d3ifyif
d3ifyif