Trwa ładowanie...
dq6ll5u

Grupa Larq prognozuje 9,5 mln zł zysku EBITDA i 68,2 mln zł przychodów w 2016 r.

Warszawa, 31.03.2016 (ISBnews) - Grupa Larq prognozuje, że w tym roku jej skonsolidowane przychody wzrosną do 68,2 mln zł, a zysk EBITDA wyniesie 9,5 mln zł wobec odpowiednio 43,9 mln zł przychodów i 3,3 mln zł straty na poziomie EBITDA w 2015 roku, podała spółka. Prognoza zakłada dynamiczny rozwój kluczowych spółek z grupy m.in. podwojenie skali działalności Nextbike Polska, dwucyfrowy wzrost przychodów i EBITDA Synergic oraz dwucyfrowy przyrost liczby klientów Brand24, poinformował członek zarządu Mikołaj Chruszczewski.

Share
dq6ll5u

"Uwzględniając bieżącą sytuację oraz skwantyfikowane plany poszczególnych spółek, prognoza wyników przedstawia się następująco: skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 68,2 mln zł, wzrost o 55% z 43,9 mln zł w 2015 roku, skonsolidowany zysk EBITDA: 9,5 mln zł, wobec straty EBITDA w wysokości 3,3 mln zł w 2015 roku" - czytamy w komunikacie.

Jak podkreślił Chruszczewski, w skład grupy kapitałowej wchodzą spółki działające w innowacyjnych sektorach gospodarki i będące liderami tych sektorów. Część z nich generuje pozytywne przepływy pieniężne i buduje swoją wartość w oparciu o dodatnie wyniki finansowe, natomiast wybrane spółki z grupy nie generują jeszcze zysków, ale budują swoją wartość w oparciu o unikalną technologię i potencjał wzrostu.

"Biorąc pod uwagę powyższe, a także zakończony w ubiegłym roku proces porządkowania struktury produktowej grupy, zdecydowaliśmy się opublikować prognozę wyników finansowych na 2016 rok. Prognoza zakłada dynamiczny rozwój kluczowych spółek z grupy Larq m.in. podwojenie skali działalności Nextbike Polska w oparciu o już wygrane kontrakty, dwucyfrowy wzrost przychodów i EBITDA Synergic oraz dwucyfrowy przyrost liczby klientów Brand24" - powiedział Chruszczewski, cytowany w komunikacie.

Dla Nextbike Polska sp. z o.o. - największego w Polsce dostawcy i operatora miejskich systemów rowerowych - Larq prognozuje wzrost liczby obsługiwanych rowerów o 41% r/r do 7,6 tys. szt. w wyniku realizacji wygranych przetargów na dostawę i obsługę miejskich systemów rowerowych w 2016 roku, przychody ze sprzedaży wysokości 33,6 mln zł (wzrost o 96% r/r) oraz zysk EBITDA w wysokości 10,5 mln zł (wzrost o 106% r/r).

dq6ll5u

Według prognoz, Brand 24 S.A. - właściciel autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie, sprzedawanego w modelu SaaS (ang. Software as a Service) - zanotuje w tym roku wzrost liczby aktywnych klientów o 75% do 1 653 użytkowników w wyniku zwiększenia nakładów marketingowych, w szczególności w obszarze działalności globalnej, wspartych pozyskanym w grudniu 2015 r. kapitałem od funduszu venture capitalInovo VC. Przychody ze sprzedaży mają wzrosnąć o 85% r/r do 5,3 mln zł, zaś strata EBITDA wyniesie 0,7 mln zł w porównaniu do straty 0,3 mln zł w 2015 r.

Z kolei Synergic sp. z o.o. - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej - według prognoz zanotuje wzrost powierzchni reklamowej dostępnej do sprzedaży o 25% z 17,5 tys. m2do 21,9 tys. m2 w wyniku pozyskania nowej przestrzeni reklamowej w portach lotniczych, na dworcach kolejowych oraz w wybranych lokalizacjach wielkoformatowych w Warszawie. Prognozowane przychody ze sprzedaży wyniosą 23,8 mln zł (wzrost o 11% r/r), zaś zysk EBITDA (bez uwzględnienia transakcji wewnątrzgrupowych) sięgnie 4,8 mln zł (wzrost o 10% r/r).

Larq podał też, że pozostałe spółki grupy zanotują przychody ze sprzedaży 5,5 mln zł, co oznacza wzrost o 126% w skali roku, strata EBITDA sięgnie 5,1 mln zł, wobec straty 12,5 mln zł w 2015 roku (strata w roku 2015 uwzględniała wpływ zdarzeń jednorazowych związanych z finalizacją procesu porządkowania struktury produktowej w ramach grupy).

Zarząd Larq założył, że w 2016 roku warunki prowadzenia działalności gospodarczej nie zmienią się w istotny sposób w stosunku do sytuacji bieżącej oraz nie pojawią się czynniki, mogące istotnie ograniczyć popyt na usługi oferowane przez grupę kapitałową.

dq6ll5u

W październiku 2015 r. spółka CAM Media zmieniła nazwę na Larq. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r. Filarami biznesu grupy są Nextbike Polska - największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych, Synergic - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej oraz Brand24 - właściciel autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie.

(ISBnews)

dq6ll5u

Podziel się opinią

Share
dq6ll5u
dq6ll5u