Trwa ładowanie...
d33fftj
d33fftj

Grupa Lotos: Przepływy pieniężne świadczą o bezpieczeństwie mimo odpisów

Warszawa, 04.02.2015 (ISBnews) - Przepływy pieniężne Grupy Lotos na koniec ub.r. świadczą o bezpieczeństwie prowadzenia działalności operacyjnej mimo uwzględnienia w wynikach za IV kw. ub.r. istotnych odpisów, poinformował wiceprezes i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Grupy Lotos Mariusz Machajewski.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d33fftj

"Uwzględnienie w naszych wynikach za IV kw. ub.r. nawet tak istotnych odpisów - wynikających z sytuacji zewnętrznej i nie wpływających na sytuację gotówkową - nie zmienia faktu, że na koniec roku kondycja finansowa Lotosu była dobra, a przepływy pieniężne świadczą o bezpieczeństwie prowadzenia naszej działalności operacyjnej" - powiedział Machajewski, cytowany w komunikacie.

Dodał, że rynek, na którym Grupa Lotos działa jest wyjątkowo konkurencyjny, dlatego jest zdeterminowany realizować projekty umacniające pozycję.

"Dzięki pozyskaniu ok. 1 mld zł z ostatniej emisji mamy możliwość przeprowadzanie inwestycji, które długoterminowo zbudują dodatkową wartość dla akcjonariuszy, w tym m.in. program EFRA" - wskazał wiceprezes.

d33fftj

Na wyniki Grupy Lotos w 2014 r. istotny wpływ miały dynamiczne zmiany na rynku ropy naftowej i rynku walutowym: obniżka notowań cen ropy i w konsekwencji produktów rafineryjnych (spadek notowań ze 111 USD na dzień 30.06.2014 do 55 USD na dzień 31.12.2014) oraz umocnienie się kursu USD względem PLN o ponad 20 groszy.

W związku ze znaczną obniżką notowań cen ropy i produktów rafineryjnych w IV kw. ub.r. Grupa Lotos zawiązała odpis aktualizujący wartość bilansową zapasów. Jego szacunkowa wartość wyniosła ok. 0,4 mld zł, obniżając skonsolidowany raportowany wynik operacyjny w analizowanym okresie.

Przeszacowanie zadłużenia Grupy Lotos (denominowanego w USD) wynikające z osłabienia złotówki względem dolara amerykańskiego wyniesienia szacunkowo 0,51 mld zł, co uwzględniając stosowane zasady rachunkowości zabezpieczeń negatywnie wpłynie na skonsolidowany rachunek zysków i strat, powiększając pozycję kosztów finansowych o szacunkową kwotę 0,27 mld zł.

"Należy wziąć pod uwagę, że zadłużenie walutowe Lotosu jest rozłożone na lata, a dolarowe wpływy ze sprzedaży produktów naftowych przewyższają wydatki związane z zakupami ropy naftowej stanowiące naturalne zabezpieczenie tych przepływów. Dlatego w perspektywie średnio- i długoterminowej umocnienie USD będzie miało pozytywny wpływ na kondycję finansową Lotosu" - czytamy w komunikacie.

d33fftj

Dodatkowym czynnikiem, który miał wpływ na wyniki IV kw. ub.r., był tzw. efekt LIFO, którego szacunkowa wartość w analizowanym okresie zakładana jest na poziomie ok. 0,8 mld zł.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2013 r. Grupa Lotos odnotowała 28,6 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

d33fftj

Podziel się opinią

Share
d33fftj
d33fftj