Trwa ładowanie...
d356tsw

Grupa Lotos rozpoczęła budowę kompleksu instalacji w ramach EFRA

Warszawa, 07.10.2015 (ISBnews) - Grupa Lotos rozpoczęła budowę kompleksu instalacji pogłębionego przerobu ropy naftowej, składających się na projekt EFRA, podała spółka. Wartość całej inwestycji oszacowano na ok. 2,3 mld zł.

Share
d356tsw

Roboty budowlane rozpoczynają się od prac ziemnych związanych z przygotowaniem terenu i miejsc fundamentowania. Pierwsze kluczowe instalacje Projektu EFRA zaczną powstawać w II kw. 2016 r. Najważniejsze obiekty, jakie zostaną zbudowane, to instalacje Opóźnionego Koksowania (DCU), Produkcji Wodoru (HGU), Hydroodsiarczania Benzyny z Koksowania (CNHT), mycia LPG (LPGTU), logistyki i magazynowania koksu (CS-LF) oraz Destylacji Hydrowaxu (HVDU).

Spółka zakłada, że dzięki realizacji projektowi EFRA zwiększy głębokość przerobu ropy naftowej, co pozwoli na zwiększenie marży na przerobie każdej baryłki surowca o ok. 2 USD/bbl. Zgodnie z założeniami, dzięki instalacjom produkcyjnym projektu EFRA rafineria w Gdańsku wyprodukuje rocznie do 900 tys. ton dodatkowych paliw. Prace inwestycyjne mają zakończyć się w 2018 roku.

"Projekt EFRA jest kontynuacją procesu technologicznego unowocześniania rafinerii i naturalnym dopełnieniem konfiguracji przerobu ropy naftowej powstałej w ramach inwestycyjnego Programu 10+. Dzięki realizacji projektu EFRA przeniesiemy rafinerię Lotosu w Gdańsku na najwyższy poziom efektywnej rafinacji" - powiedział prezes Grupy Lotos Paweł Olechnowicz, cytowany w komunikacie.

d356tsw

Finansowane projektu pochodzi częściowo z emisji akcji przeprowadzonej przez Grupę Lotos w ub.r., a także z kredytu inwestycyjnego. Skarb Państwa objął 53% emitowanych akcji.

"Głównym zadaniem, jakie realizuje Ministerstwo Skarbu Państwa, jest wsparcie budowania wartości nadzorowanych podmiotów. Właśnie dlatego zaangażowaliśmy w ubiegłym roku 530 mln zł w finansowanie Projektu EFRA. Lotos, jedna z najważniejszych spółek dla bezpieczeństwa i rozwoju państwa, zachęcił nas do tego pokazując wymierne korzyści ekonomiczne, płynące z zainwestowania w ten projekt 2,3 mld zł" - powiedział minister skarbu państwa Andrzej Czerwiński.

Lotos Asfalt podpisał w lipcu z Kinetics Technology kontrakt o wartości 1,26 mld zł na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę "pod klucz" trzech głównych instalacji w ramach programu EFRA: instalacji opóźnionego koksowania (DCU), instalacji produkcji wodoru (ang. Hydrogen Generation Unit, tj. HGU) oraz instalacji hydroodsiarczania benzyny (ang. Coker Naphtha Hydrotreating Unit, tj. CNHT). Zakończenie realizacji kontraktu planowane jest na 2018 r.

Pod koniec września Grupa Lotos podpisała z Linde AG, Engineering Division umowę na budowę instalacji wytwórni tlenu (Oxygen Generation Unit - OGU), która także będzie częścią programu EFRA. Zakończenie budowy planowane jest na czerwiec 2017 r

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 28,5 mld zł w 2014 r.

(ISBnews)

d356tsw

Podziel się opinią

Share
d356tsw
d356tsw