Trwa ładowanie...
d3czz05
espi
29-12-2011 17:41

GRUPA LOTOS - Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Mercuria Energy...

GRUPA LOTOS - Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Mercuria Energy Trading SA (40/2011)

Share
d3czz05

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA LOTOS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Mercuria Energy Trading SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 29 grudnia 2011 r. Grupa LOTOS S.A. podpisała z firmą Mercuria Energy Trading SA z siedzibą w Genewie umowę na dostawę dla Grupy LOTOS S.A. w styczniu 2012 r. ropy naftowej. Łączna szacunkowa wartość umów zawartych pomiędzy ww. podmiotami w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi ok. 318,05 mln USD (tj. 1085,39 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 29 grudnia 2011 r.) i przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. Największą pod względem wartości spośród umów jest umowa z dnia 29 grudnia 2011 r., której szacunkowa wartość w dniu 29 grudnia 2011 r. wynosi 153,11 mln USD (tj. 522,51 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 29 grudnia 2011 r.). Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3czz05

| | | GRUPA LOTOS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRUPA LOTOS | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-718 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Elbląska | | 135 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 3087111 | | 058 3018838 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | lotos@grupalotos.pl | | www.lotos.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5830000960 | | 190541636 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-29 Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu
2011-12-29 Marek Sokołowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3czz05
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3czz05