Trwa ładowanie...
d3nph4w
d3nph4w
espi

GRUPA NOKAUT S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji (21/2014)

GRUPA NOKAUT S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania akcji (21/2014)
Share
d3nph4w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-26
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA NOKAUT S.A.
Temat
Informacja o zmianie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Nokaut S.A. (daje ?Spółka?) informuje o otrzymaniu w dniu 26 maja 2014 roku od spółki Sui Generis Investments Ltd. (?Akcjonariusz?) zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ust. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 1382, t.j.), w którym poinformowano o przekroczeniu przez Akcjonariusza progu 5% głosów i akcji w Spółce. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej oraz art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji.pdf Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA NOKAUT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-300 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sportowa 8 bud. B
(ulica) (numer)
58 58 58 900 58 662 03 45
(telefon) (fax)
inwestorzy@nokaut.pl www.grupanokaut.pl
(e-mail) (www)
586 216 38 72 220170588
(NIP) (REGON)
d3nph4w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-26 Michał Jaskólski Wiceprezes Zarządu
2014-05-26 Sławomir Topczewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nph4w

Podziel się opinią

Share
d3nph4w
d3nph4w