Trwa ładowanie...
d16wfig
d16wfig
espi

GRUPA RECYKL - Rejestracja zmian statutu Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym (23/2014) - EBI

GRUPA RECYKL - Rejestracja zmian statutu Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym (23/2014)
Share
d16wfig

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 23 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian statutu Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki RECYKL S.A. (dalej: Emitent) niniejszym informuje, iż w związku z otrzymaniem w dniu 18 listopada 2014 r. informacji o odbiorze przez pełnomocnika Emitenta postanowienia Sądu Rejonowego Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS w sprawie wpisu zmiany Statutu Spółki, od dnia 4 listopada 2014 r. obowiązuje nowe brzmienie Statutu Spółki, uwzględniające zmianę dokonaną uchwałą Nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 lipca 2014 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2014, obejmujący nowe następujące brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki, w którym po dotychczasowej treści dodano pkt 9) o treści: 9) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju - PKD 46.19.Z Sporządzony przez Zarząd Emitenta tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do Raportu. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2) lit. a) i b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | (GRUPARECYKLSA-TEKSTJEDNOLITYnadzien24.07.2014)-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Roman Stachowiak Prezes Zarządu
Maciej Jasiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16wfig

Podziel się opinią

Share
d16wfig
d16wfig