Trwa ładowanie...
d29ocmb

GTC miało w III kw. 2013 r. 0,992 mln euro straty netto, gorzej od konsensusu (opis)

13.11. Warszawa (PAP) - GTC miało w III kwartale 2013 roku 0,992 mln euro straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 16 mln euro straty rok wcześniej....

Share
d29ocmb

13.11. Warszawa (PAP) - GTC miało w III kwartale 2013 roku 0,992 mln euro straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 16 mln euro straty rok wcześniej. Wynik był gorszy od konsensusu, który zakładał 1,6 mln euro zysku netto.

Szacunki analityków odnośnie wyniku netto wahały się od minus 10,6 mln euro do plus 8,8 mln euro.

Zysk operacyjny dewelopera w III kwartale sięgnął 8,61 mln euro wobec 10,4 mln euro straty operacyjnej rok wcześniej. Analitycy szacowali, że zysk na poziomie EBIT wyniesie 16,6 mln euro.

Marża brutto na działalności operacyjnej wzrosła rdr do 74 proc. z 71 proc.

d29ocmb

Przychody grupy wyniosły w tym czasie 32,6 mln euro wobec 39,7 mln euro przed rokiem. Konsensus również zakładał sprzedaż na poziomie 32,6 mln euro.

Przychody z najmu oraz z tytułu usług wyniosły 30 mln euro (34 mln euro w III kwartale 2012 r.) co było następstwem sprzedaży Platinium Business Park (2 mln euro) oraz obniżenia stawek najmu w segmencie biurowym w Polsce i na Węgrzech

Odpis aktualizujący wartość aktywów w III kwartale 2013 r. wyniósł minus 9,77 mln euro, głównie w wyniku spadku spodziewanych stawek najmu w sektorze powierzchni biurowych w Polsce i na Węgrzech. Strata została częściowo zrównoważona pozytywną wyceną Galerii Kazimierz dokonaną po podpisaniu wstępnej umowy sprzedaży inwestycji.

Po trzech kwartałach 2013 r. strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła ponad 66 mln euro, strata operacyjna sięgnęła 27 mln euro, a przychody wyniosły 98,2 mln euro.

d29ocmb

Przychody z najmu oraz z tytułu usług wyniosły 89 mln euro (98 mln euro w dziewięciu miesiącach 2012 r.).

Marża na wynajmie wyniosła 72 proc. w dziewięciu miesiącach 2013 r. (wobec 73 proc. w dziewięciu miesiącach 2012 r.)

Odpis aktualizujący wartość aktywów w okresie I-III kwartał 2013 r. wyniósł blisko minus 80 mln euro, co wynikało "ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczonej na Galerię Bucharest w konsekwencji zmian legislacyjnych w Rumunii, spadku spodziewanych stawek najmu w sektorze powierzchni handlowych w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji oraz spadku stawek najmu powierzchni w segmencie biurowym przy zawieraniu nowych umów w Polsce i na Węgrzech oraz zmiany stopy kapitalizacji w Polsce".

Wskaźnik LTV na koniec września wyniósł 55 proc. wobec 57 proc. rok wcześniej. Przedstawiciele spółki informowali wcześniej, że na koniec 2013 r. wskaźnik zadłużenia LTV ma spaść do 50 proc.

d29ocmb

Stan środków pieniężnych, ich ekwiwalentów oraz depozytów wyniósł na koniec września 103 mln euro.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych na koniec września kształtowała się na poziomie 1,71 mld euro (włączając aktywa przeznaczone na sprzedaż w wysokości 89 mln euro).

GTC obecnie aktywnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Słowacji, Bułgarii, Rosji i na Ukrainie. Grupa buduje i zarządza gotowymi inwestycjami w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków biurowych i centrów handlowych na wynajem oraz lokali mieszkaniowych na sprzedaż. (PAP)

jow/ ana/

d29ocmb

Podziel się opinią

Share
d29ocmb
d29ocmb