Trwa ładowanie...
d4dlvez
kryzys finansowy

GUS: PKB wzrósł o 3,0% r/r w I kw.

Produkt Krajowy Brutto (PKB, niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w I kw. 2010 roku o 3,0% r/r wobec 3,3% w poprzednim kwartale, podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu nominalnym PKB wyniósł 327.425,8 mln zł.
Share
GUS: PKB wzrósł o 3,0% r/r w I kw.
Źródło: Jupiterimages
d4dlvez

Wzrost PKB wyrównany sezonowo wyniósł w I kw. 0,5% kw/kw oraz 2,8% w ujęciu rocznym, podał też GUS.

"W I kwartale 2010 r. głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy, którego wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 2,3 pkt proc. Wpływ spożycia ogółem wyniósł 2,0 pkt proc., a akumulacji 0,3 pkt proc. (przy ujemnym wpływie popytu inwestycyjnego -1,8 pkt. proc. i dodatnim wpływie zmiany zapasów 2,1 pkt proc.). Nadal utrzymuje się pozytywny wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto), choć jego skala jest wyraźnie mniejsza niż w poprzednich kwartałach (0,7 pkt proc.)" - głosi komunikat.

Według danych niewyrównanych sezonowo, wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2010 roku wzrosła o 2,8% r/r (wobec 3,3% w IV kw. ub.r.). Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 11,2% w ujęciu rocznym (wobec wzrostu o 5,6% w poprz. kw.), w budownictwie spadła o 5,8% (wobec wzrostu o 3,5% w poprz. kw.), a w sektorze usług rynkowych - zmniejszyła się o 0,7% (wobec wzrostu o 2,3% w poprz. kw.).

d4dlvez

Popyt krajowy wzrósł o 2,2% r/r (wobec wzrostu o 0,9% w IV kw.), spożycie ogółem wzrosło o 2,2% (wobec wzrostu o 1,4% w poprz. kw.), a spożycie indywidualne - o 2,2% (wobec 1,7% wzrostu w poprz. kw.).

Nakłady brutto na środki trwałe (popyt inwestycyjny) zmniejszyły się o 12,4% r/r (wobec wzrostu o 1,1% w IV kw.). Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 12,0% wobec 14,8% przed rokiem.

Eksport wzrósł w I kw. o 9,8% wobec wzrostu o 1,8% kwartał wcześniej, a import zwiększył się w tym czasie o 7,9% wobec spadku o 4,4% kwartał wcześniej.

Analitycy bankowi oczekiwali, że wzrost PKB w tym okresie wyniósł średnio 3,1% r/r. Prognozy mieściły się w przedziale od 2,8% do 3,2%. Resort gospodarki oczekiwał wzrostu o 3,1%, a resort finansów - o 3,0%.
ISB

d4dlvez

Podziel się opinią

Share
d4dlvez
d4dlvez