Trwa ładowanie...
d32i4pk
23-11-2015 16:15

GUS : w 2014 r. w Polsce było 126 przedsiębiorstw biotechnologicznych

W 2014 r. w Polsce było 126 przedsiębiorstw biotechnologicznych i 66 związanych z nanotechnologią - wynika z poniedziałkowego komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego.

Share
d32i4pk

Liczba przedsiębiorstw związanych z nanotechnologią (czyli technikami wytwarzania różnych struktur o rozmiarach nanometrycznych, czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek, takich które są niewidoczne gołym okiem) spadła w stosunku do 2013 r. o 7 proc. i wyniosła 66. Jednak nakłady na nanotechnologię wzrosły dwukrotnie.

Jak podał GUS, 69 firm biotechnologicznych, czyli 54,8 proc. ich ogólnej liczby to przedsiębiorstwa, w których dominowała działalność oparta na wykorzystywaniu technik biotechnologicznych. To - jak zaznacza Urząd - kategoria przedsiębiorstw biotechnologicznych wyróżniona w analizach OECD jako przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w działalności biotechnologicznej(DBF).

Również 69, czyli 54,8 proc. przedsiębiorstw prowadziło badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. To z kolei kategoria przedsiębiorstw wyróżniona w analizach OECD jako przedsiębiorstwa prowadzące działalność B+R w dziedzinie biotechnologii (BRDF). Wśród nich 41 przedsiębiorstw zajmowało się tylko działalnością badawczo-rozwojową, a 28 - łączyło ją z produkcją biotechnologiczną. 57 przedsiębiorstw (45,2 proc.) zajmowało się tylko produkcją biotechnologiczną.

Większość działających w Polsce przedsiębiorstw biotechnologicznych - 69, to przedsiębiorstwa małe (pracuje w nich 49 i mniej osób), 35 (27,8 proc.) - średnie (od 50 do 249 osób), a 22 (17,4m proc.) - duże (250 osób i więcej) - wynika z badania. W ich działalność było zaangażowanych było 2 765 osób, tj. o 440 osób - o 18,9 proc. więcej niż przed rokiem. Biotechnologiczną działalnością badawczą i rozwojową zajmowało się 827 osób, tj. o 47 - o 6 proc. więcej niż w 2013 r.

d32i4pk

Jak podał GUS w 2014 r. liczba osób stanowiących personel w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii wyniosła 8 tys. 388 i była o 5 proc. wyższa niż w 2013 r. Najbardziej wzrosła liczba personelu w szkołach wyższych - o 10,9 proc. i w przedsiębiorstwach - 6 proc. Natomiast w sektorze rządowym (łącznie z sektorem prywatnych instytucji niekomercyjnych) - zmniejszył się o 5,8 proc.

Jak podał Urząd w 2014 r. nakłady wewnętrzne na działalność w dziedzinie biotechnologii wyniosły 808,4 mln zł, co oznacza 67,4 proc. wzrost w porównaniu z 2013 r.

Wśród przedsiębiorstw biotechnologicznych zwiększono nakłady w skali roku o 147,8 mln zł (to wzrost o 77,5 proc.). Zanotowano również wzrost nakładów wewnętrznych na działalność obejmującą produkcję biotechnologiczną - o 177,6 mln zł (wzrost o 60,8 proc.). Uwzględniając wielkość przedsiębiorstwa, największy wzrost nakładów (ponad trzykrotny) odnotowano w przedsiębiorstwach małych (o liczbie pracujących 49 osób i mniej).

W 2014 r. liczba przedsiębiorstw, które w badaniu wykazały działalność nanotechnologiczną, co oznacza, że stosowały nanotechnologię do produkcji dóbr pośrednich i finalnych i/lub prowadziły działalność badawczą i rozwojową (B+R) w dziedzinie nanotechnologii, wyniosła 66, czyli spadała o 7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

d32i4pk

W przedsiębiorstwach tych w 2014 r. pracowały 922 osoby (w tym 272 kobiety), tj. o 167 osób więcej (o 22,1 proc.) niż przed rokiem. Działalność badawczą i rozwojową prowadziło w nich 265 osób, w tym 89 kobiet, co stanowiło odpowiednio 28,7 proc. i 32,7 proc. ogólnej liczby pracujących. Pozostałe 657 osób zajmowało się produkcją, marketingiem i administracją.

"Zastosowanie nanotechnologii w produkcji obejmuje oprócz produkcji dóbr pośrednich i finalnych, także zaangażowanie przedsiębiorstw w nanotechnologię w sposób pośredni, jako użytkownik lub integrator. Nanotechnologia znajduje również zastosowanie w działalności badawczej i rozwojowej, czyli badaniach naukowych i eksperymentalnych pracach rozwojowych" - podkreślił Urząd. W 2014 r. na działalność nanotechnologiczną wydano 471,7 mln zł, co oznacza, że w stosunku do roku poprzedniego nakłady te zwiększyły się ponad dwukrotnie, a wobec 2012 r. - prawie trzykrotnie.

Jak zauważył GUS przedsiębiorstwa angażują w tego rodzaju technologię coraz większe środki własne. Ponad jedna czwarta środków w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach angażowana była w działalność badawczą i rozwojową.

W 2014 r. działalność badawczo - rozwojową w dziedzinie nanotechnologii prowadziło 147 podmiotów, z czego największy udział stanowiły podmioty należące do sektorów rządowego i prywatnych instytucji niekomercyjnych - 36,1 proc. W porównaniu z 2013 r. w sektorach przedsiębiorstw oraz rządowym i prywatnych instytucji niekomercyjnych odnotowano spadek liczby podmiotów zajmujących się działalnością badawczą i rozwojową w dziedzinie nanotechnologii, jedynie w sektorze szkolnictwa wyższego wystąpił wzrost o 7 proc.

W 2014 r. w działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii zaangażowanych było 3007 osób, w tym 1247 kobiet. Największy udział w personelu B+R w dziedzinie nanotechnologii stanowili zatrudnieni w sektorach rządowym i prywatnych instytucji niekomercyjnych - 48,1 proc. W sektorach tych odnotowano jednocześnie największy odsetek kobiet - 46,7 proc.

d32i4pk
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d32i4pk
d32i4pk