Trwa ładowanie...
d3c9n6c

GUS: w 2015 r. wzrosła powierzchnia zasiewów o 3,2 proc.

O 3,2 proc. wzrosła w 2015 r. powierzchnia zasiewów, prawie 70 proc. areału zajmowały zboża. Nastąpiły także zmiany w strukturze - znacząco wzrosła powierzchnia uprawy roślin pastewnych (strączkowych i motylkowych), strączkowych jadalnych oraz ziemniaków - podał GUS.

Share
d3c9n6c

Jak informuje GUS w publikacji "Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2015", wyniki czerwcowego badania wskazują na zmiany w strukturze zasiewów upraw rolnych w stosunku do zasiewów z roku poprzedniego - zwiększyła się powierzchnia upraw trwałych (o 4,0 proc.), powierzchnia lasów i gruntów leśnych w gospodarstwach rolnych (o 3,5 proc.), a spadł areał ogrodów przydomowych (o 17,8 proc.).

Nastąpiły także zmiany w strukturze zasiewów, wzrosła powierzchnia zasiewów grupy upraw pastewnych (o 22,9 proc.), w tym strączkowych pastewnych (o ponad 96 proc.) i motylkowych pastewnych (o 21,4 proc.), Więcej zasiano roślin strączkowych jadalnych (o ponad 71 proc.), ziemniaków - o 9,5 proc. Natomiast spadła powierzchnia uprawy buraków cukrowych (o 5,9 proc.). Aż o ponad 50 proc. spadła powierzchnia uprawy okopowych pastewnych.

Gospodarstwa rolne w 2015 r. zajmowały 16,3 mln ha gruntów tj. mniej więcej tyle samo co rok wcześniej. W gospodarstwach indywidualnych znajdowało się około 14,9 mln ha gruntów. Według GUS w ub.r. było 1 mln 404 tys., w posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych - 1 mln 138 tys. Średnia powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rolnego wyniosła 10,35 ha.

Najwięcej gospodarstw rolnych znajdowało się w grupie obszarowej 1-10 ha powierzchni użytków rolnych tj. 1 mln 030 tys. (powyżej 73,2 proc. gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne). Zajmowały one 28,2 proc. powierzchni gospodarstw rolnych. Powyżej 10 ha było ok. 352 tys. gospodarstw, zajmowały one ok. 27 proc. powierzchni gospodarstw, w tym gospodarstw powyżej 15 ha użytków rolnych - było ok. 207 tys.

d3c9n6c

Gospodarstw rolnych z powierzchnią użytków rolnych powyżej 1000 ha i więcej odnotowano jedynie 270, użytkowały one 3,7 proc. ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych oraz 790 gospodarstw posiadających od 500 do 1000 ha użytków rolnych, zajmujących 3,7 proc. powierzchni ogólnej gospodarstw rolnych.

W ogólnej powierzchni użytków rolnych, zasiewy wynosiły 73,9 proc., łąki trwałe - 18,3 proc., a pastwiska trwałe - 3,0 proc. Powierzchnia gruntów ugorowanych stanowiła 0,9 proc. ogólnej powierzchni użytków rolnych. Udział powierzchni upraw trwałych wynosił 2,7 proc., a powierzchni ogrodów przydomowych 0,2 proc.

Powierzchnia zasiewów w 2015 r. wyniosła 10,8 mln ha i była większa o 3,2 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Gospodarstwa indywidualne użytkowały 90,0 proc. powierzchni zasiewów ogółem (9 mln 679 tys. ha) tj. na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Uprawą ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych zajmowało się 1 mln 216 tys. gospodarstw (86 proc. ogólnej liczby)tj. o 8,4 tys. więcej niż w 2014 r.

Największą grupę upraw w powierzchni zasiewów stanowią zboża, zajmujące 69,9 proc. ogólnej powierzchni zasiewów, a następnie uprawy roślin pastewnych - 13,2 proc. i przemysłowych - 10,6 proc. Powierzchnia zasiewów zbóż ogółem wyniosła 7 mln 511 tys. ha i była zbliżona do powierzchni z roku ubiegłego. Uprawę zbóż prowadziło 1 mln 111 tys. gospodarstw rolnych. Największą powierzchnię uprawy w ogólnej powierzchni zbóż zajmowała pszenica - 31,9 proc. oraz pszenżyto - 20,2 proc.

d3c9n6c

Podziel się opinią

Share
d3c9n6c
d3c9n6c