Trwa ładowanie...
d427rj1

GUS: we wrześniu wzrost produkcji sprzedanej o 4,1 proc. rdr

We wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 4,1 proc. w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 2,5 proc. - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Share
d427rj1

"Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była we wrześniu br. o 4,1 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 4,2 proc.) i o 15,1 proc. wyższa w porównaniu z sierpniem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,2 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,5 proc. wyższym w porównaniu z sierpniem br." - napisał GUS w komunikacie.

Zgodnie z danymi urzędu w okresie styczeń-wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,5 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 3,4 proc., Natomiast produkcja budowlano-montażowa była w tym czasie o 2 proc. wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 5,5 proc.

GUS podał, że w stosunku do września ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów z metali - o 6,6 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji - po 6,3 proc., maszyn i urządzeń - o 6,2 proc., urządzeń elektrycznych - o 5,7 proc., artykułów spożywczych - o 5,4 proc.

d427rj1

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku, wystąpił w 10 działach, m.in. w produkcji odzieży - o 6,6 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej - o 3,5 proc., metali - o 2,8 proc. oraz wyrobów farmaceutycznych - o 2 proc.

"Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była we wrześniu br. o 2,5 proc. niższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 5,6 proc.) i o 11,6 proc. wyższa w porównaniu z sierpniem br." - napisano w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 0,9 proc. niż we wrześniu ub. roku i o 1,2 proc. w porównaniu z sierpniem br.

W stosunku do września ub. roku spadek produkcji zanotowano w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 8 proc. oraz w podmiotach zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 0,3 proc.. Wzrost nastąpił w jednostkach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne - 0,8 proc.

"W porównaniu z sierpniem br. zanotowano wzrost poziomu zrealizowanych robót w przedsiębiorstwach, w których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 21 proc. i w zajmujących się robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 18,1 proc., a spadek w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 4 proc." - dodano.

d427rj1

Podziel się opinią

Share
d427rj1
d427rj1